Ideeën voor Ontwerp de watergoten in Enschede

Gevelteken

31-10-2022  •  20 opmerkingen  •  Ri  •  Ontwerp de watergoten in Enschede

Mijn inzending is geïnspireerd door het Twentse gevelteken dat je soms nog op daken van oude boerderijen en gevels kan vinden.

Van boven naar beneden de symboliek:

- Een hart, omdat we van Enschede houden

- Een donderbezem om onheil te weren

- Het slaghek, het symbool van Enschede

- Het zonnewiel, een teken van leven en geluk

- Een boek voor de mooie teksten van Willem Wilmink

Weefpatronen

24-10-2022  •  34 opmerkingen  •  Gebruiker verwijderd  •  Ontwerp de watergoten in Enschede

Gebruik weefpatronen uit staalboeken van textielmuseum om deze te abstraheren in patronen voor de goten.

Grachtenpanden van Enschede

01-11-2022  •  11 opmerkingen  •  Eva Z  •  Ontwerp de watergoten in Enschede

Een van de mooiste en grappigste effecten van een gracht zijn de weerspiegelingen van de huizen in het water. 

Nu zijn in Enschede niet alleen de grachten verdwenen maar door de grote brand ook de huizen van toen. De nieuwe watergoten kunnen op een plezierige manier aan deze huizen herinneren door een spiegeling uit het verleden weer te geven. Hierbij was mijn eerste gedachte om aan beide kanten de contouren te laten verschijnen...maar toen las ik dat er in eerste instantie alleen aan een kant van de grachten huizen stonden en aan de andere kant bevond zich een wal. Dus er zijn er twee mogelijkheden die misschien verder onderzoek behoeven. Beide heb ik schetsmatig in beeld gebracht. Een keer in een straatbeeld en een keer ingezoomd naar een gootdeel.