Ideeën voor Wijkbudget Ribbelt, Stokhorst, Schreurserve

Dit project heeft een budget van €41.000

De Stokhorstvijver als nieuw natuurgebied

24-01-2022  •  6 opmerkingen  •  Meer Groen in de Buurt  •  Wijkbudget Ribbelt, Stokhorst, Schreurserve

 

Genieten van de natuur dicht bij huis... We hebben een groene leefomgeving tijdens de coronacrisis extra leren waarderen! Onderzoek van Motivaction wijst uit dat maar liefst drie op de vier Nederlanders vinden dat natuur onderdeel moet zijn van de herstelplannen na de crisis (lees hierover meer in het bijgevoegde pdf.document). Het mooie is dat wij in onze wijk hier nu al mee kunnen beginnen door plannen in te dienen om de wijk te vergroenen.

Mijn plan betreft het aantrekkelijker maken van de Stokhorstvijver door een meer natuurlijke inrichting van het gebied in en om de vijver, zodat het diverser wordt qua planten en dieren. Ik denk aan de aanleg van bloemrijke grasvelden, oeverbegroeiing en het planten van meer inheemse bomen en struiken (bloesem, bessen, zaden). Dit trekt insecten, vogels en zoogdieren. (Water-)vogels kunnen ongestoord broeden op aan te leggen eilandjes in de vijver, waar nestvoorzieningen kunnen komen zoals eendenkorven. De Stokhorstvijver wordt zo een natuurparkje waar het voor mens en dier goed toeven is.

Voor het maken van een ontwerp is deskundigheid nodig op het gebied van natuuraanleg. Wellicht zijn er bewoners met deze deskundigheid en kunnen we een beroep doen op natuurorganisaties om hierbij te helpen. Voor het uitvoeren van het plan is een professionele organisatie nodig, wellicht met medewerking van vrijwilligers. Omdat er zwerfafval is in het gebied en de directe omgeving (zie de bijgevoegde foto van een broedende fuut in de Stokhorstvijver) zou een groepje vrijwilligers periodiek het gebied afvalvrij kunnen maken. Ook zou het leuk zijn als geïnteresseerde bewoners na de realisatie van het plan de diversiteit aan planten en dieren gaan monitoren. 

    

€10.000

Restauratie poort Hooge Boekel aan Driehoeksweg (t.o. huisnummer 32)

22-01-2022  •  8 opmerkingen  •  Remco Heeringa  •  Wijkbudget Ribbelt, Stokhorst, Schreurserve

Wandelen, fietsen, de hond uitlaten, een rondje hardlopen, mountainbiken. Allemaal recreanten, die dagelijks door de Driehoeksweg gaan. In deze mooie straat ligt de vroegere hoofdingang van het "Hooge Boekel". Deze poort is jaren geleden in ere hersteld onder regie van één van de nazaten van onze textielfamilies. De poort is helaas al weer behoorlijk aan het vervallen, wat een triest beeld geeft. Wandelaars en andere passanten vinden dit over het algemeen erg jammer en het zou mooi zijn, wanneer er budget zou bestaan om de poort in ere te herstellen. 

Zelf ben ik enigszins technisch onderlegd en zou dit in samenwerking belangeloos kunnen coordineren. Er is nog geen offerte o.i.d. opgevraagd, laat staan uitgewerkt, maar ik kan me voorstellen, dat er projectmogelijkheden zijn gezamenlijk met een sociale werkvoorziening. 

Graag zou ik de haalbaarheid willen bespreken. Ik zie de restauratie als een mooie verbetering van de leefomgeving voor een breed publiek. De Coronapandemie heeft veel mensen naar buiten gebracht en er is de afgelopen jaren een grote toename van publiek in dit buitengebied waargenomen. Een mooie uitstraling van het gebied geeft een prettiger en veiliger gevoel en daarnaast draagt het bij tot een stukje cultuurherstel.

Ik zie uw reactie graag tegemoet !

Met vriendelijke groet, Remco Heeringa

€8.000

Bankjes Winkelcentrum Stokhorst

24-01-2022  •  4 opmerkingen  •  Redactie Stem van Enschede  •  Wijkbudget Ribbelt, Stokhorst, Schreurserve

Dit idee is ingediend door een bezoeker of bewoner van de Hortensiaflat en hier geplaatst door een medewerker.

Als het druk is in de winkels, of als het mooi weer is, is er nu geen plaats om te zitten. 

Met de vele bewoners van de flats aan het centrum (soms op leeftijd) en bezoekers is er nu geen ruimte om een praatje te maken, dit zou erg fijn zijn. 

De kosten hiervan zijn nog niet bekend. De schatting van de indiener is een paar honderd euro per bankje. Afhankelijk van de ruimte en het budget kunnen dit er een paar zijn.

€1.500

Samen met buurtbewoners Stinzenbollen planten in het Florapark

23-02-2022  •  4 opmerkingen  •  de Apenhof  •  Wijkbudget Ribbelt, Stokhorst, Schreurserve

In het vroege voorjaar ontstond er telkens tussen de Apenhof en de Faberstraat een gele zee van speenkruid, een wilde plant.

Wat later zag ik een paar onbekende planten rond de honingboom opkomen. Inmiddels weet ik dat het een stinzenplant is: knikkende vogelmelk, een zeldzame plant uit Turkije/ Griekenland.

Het moet een overblijfsel zijn van de vroegere tuin bij de Apenhof. Kasteeleigenaren waren er dol op en zo ook de familie van Heek.

Tot mijn grote verdriet maaide de gemeente de bloemen telkens weg en vroeg ik of zij een paar maaibeurten wilden overslaan.

Dat gebeurde pas half juni en het vak zag er dan verwilderd uit, omdat de enkele stinzenplanten overschaduwd werden door wilde grassen.

Nadat buurtbewoners geprotesteerd hadden, werd weer alles weggemaaid.

Nu heb ik een beter voorstel: Laat het plantenvak (rood gearceerd) door vrijwilligers uit de buurt volplanten met honderden stinzenbollen, eventueel onder toezicht van de gemeente.

Er ontstaat dan een aaneengesloten vak van bloemen en mensen leren elkaar beter kennen.

Kosten: ca. 100,- voor de bollen en eventueel inhuren adviseur aangesloten bij "de wilde weelde".

Baten: ieder voorjaar genieten van de bloemenzee en in de herfst het plezier van samen bollen planten.

Neem eens een kijkje : www.sterkebollen.nl of www.deheliant of www.wildeweelde.nl of ga zondag 6 maart mee met andere wijkbewoners naar kasteel Hackfort bij Vorden ( zie mijn andere voorstel)

€100

Kunstexpositie wijkcentrum Stokhorst/Ribbelt

18-02-2022  •  2 opmerkingen  •  Chris Buterowe  •  Wijkbudget Ribbelt, Stokhorst, Schreurserve

Elk jaar wordt in de maand december een kunstexpositie gehouden in het wijkcentrum het Volbert met 25 kunstenaars uit de betreffende wijken. Dit jaar vindt de 10de expositie plaats. Deze 2 daagse expositie wordt jaarlijks bezocht door zo n 400 a 500 mensen. Door corona zijn de laatste 2 edities niet doorgegaan, er is toen gekozen voor de verspreiding van 1500 fotoboekjes met afbeeldingen van de kunstwerken, die anders fysiek zouden zijn getoond. Er wordt elk jaar een eindverslag met een financiële verantwoording ingediend bij de gemeente. Wij hopen als bestuur dit jaar weer op een vergoeding vanuit het wijkbudget. Aangezien wij de 10de expositie een feestelijk tintje willen geven en tevens verder willen werken aan verbeteringen, doen wij een subsidie aanvraag van 2500 euro. 

€2.500

Bomenspiegels en bloemenlinten

08-02-2022  •  1 opmerking  •  Gmj  •  Wijkbudget Ribbelt, Stokhorst, Schreurserve

Wij willen met de straat graag bomenspiegels maken en aan de uitgang naar de oosterstraat twee bloemenlinten.  dit is al besproken met dhr Barry Langkamp. Hij heeft de situatie ter plekke bekeken en voorstellen gedaan. Ik heb contact geprobeerd te zoeken, op zijn aanraden, met het wijkbudgetbeheer ( via mail) Stokhorst. Ik krijg naar meerdere keren geen reactie. Heb onlangs gebeld met platform Stem van Enschede om het voor te leggen, zij zouden het meenemen. Tot op heden heb ik geen reactie gehad.   Ik weet niet wat ik nog meer kan doen.  graag zsm een reactie   

gabrielle Snijders

spielehorst 44

gsnijders62@gmail.com

€2.500

Spelen in Stokhorst!

21-02-2022  •  2 opmerkingen  •  SpelenInStokhorst  •  Wijkbudget Ribbelt, Stokhorst, Schreurserve

 

Het speelveld aan de Winkelshorst is een heerlijke, ruime, groene plek. Perfect voor kinderen om te spelen!

Helaas zijn de huidige speeltoestellen verouderd en staan ze zo verspreid dat het weinig aantrekkelijk is om hier te spelen. Onze wijk is ondertussen wel aan het verjongen en de behoefte aan speelplaatsen groeit. Ook is er behoefte aan plekken waar honden los mogen en lekker kunnen ravotten. Daarom steunen wij ook het plan van een hondenveld op deze locatie.

Het plan betreft:

  • een zandbak met speeltoestel voor de allerkleinsten en bankjes voor ouders
  • 2 schommels en een nest-schommel
  • een uitdagend klim- en glij toestel voor kleine en grotere kinderen (zie bijlage!)
  • bestaande toestellen worden waar mogelijk behouden
  • er blijft een veld met de huidige doeltjes, mogelijk op iets andere plek, met een goed sport grasveld
  • de omgeving wordt verfraaid met veldbloemen en een insectenhotel

Alles wordt uitgevoerd in een natuurlijke stijl met robinia hout, passend bij onze mooie groene wijk. 

Geen schuilplaatsen De nadruk bij de plannen voor dit veldje ligt op spelen en ontmoeten, en zeker niet rondhangen! De ervaring van experts leert dat op plaatsen waar op dat moment geen overlast is, die ook niet snel gecreëerd wordt door speeltoestellen (mits er geen schuilplek is zoals een huisje, tunnel, of een sportkooi). Daarom hebben we gekozen voor speeltoestellen die aantrekkelijk zijn voor een mix van leeftijden en waarin geen schuilplaatsen verwerkt zitten.

Budget Aangezien we op dit moment 3 speelplannen combineren van het veldje aan de Winkelshorst tot en met hopelijk een route naar de Plijhuishorst, zal er een budget nodig zijn waarmee we voldoen aan wensen van verschillende groepen in de wijk: €15.000. Door een gezamenlijke aanpak waarbij we meerdere plannen uitvoeren, kunnen we bij leverancier Proludic meer mogelijk maken. Daarnaast zal bij toekenning het budget financieel worden aangevuld vanuit de gemeente; deze middelen waren anders nodig geweest om de speelplaatsen te onderhouden en op termijn vervangen.

Betrokken partijen

  • Bewoners uit diverse straten in Stokhorst - Naast de indieners hebben meerdere mensen uit de omgeving van het speelveld (van de Floraparkstraat, tot de Groenlandhorst) mee gedacht over dit voorstel.
  • Gemeente Enschede - Contact over de haalbaarheid en steun voor dit plan
  • Proludic - Plan voor invulling van speelveld en begroting opstellen (definitieve offerte volgt begin maart; we weten wel dat ons plan haalbaar is voor het gevraagd budget in combinatie met de co-financiering)

Extra Tijdens de ideeën fase hebben we nadrukkelijk om aanvullende ideeën gevraagd en stonden we open voor samenwerking met andere plannen. Nu de ideeën fase sluit en het plan niet meer aangepast kan worden, vervalt dit verzoek. Maar bij een eventuele uitvoer van ons plan trekken we graag samen met andere speelplaatsen op, om op die manier meer te bereiken.

Indien het budget het toelaat, zouden we graag het Zonnebloem laantje omtoveren tot kabouterpad (of iets vergelijkbaars) en het speeltuintje aan de Pijlhuishorst moderniseren. In de reacties (Gijs - Pijlhuishorst) was te zien dat er erg veel enthousiasme is en leuke ideeen voor de Pijlhuishorst zijn, opgesteld met input van de kinderen die er wonen!

Dit plan komt van Renske (Haarboerhorst) en Nadja (Enkeshorst) We hebben contact met Annette (Onlandhorst) over het hondenveld. Wij zijn door Stem van Enschede met elkaar in contact gekomen - alleen daarvoor is dit al erg waardevol!

€15.000

Het Geheim van de Oosterspoorbrug

20-02-2022  •  4 opmerkingen  •  marc-jan trapman  •  Wijkbudget Ribbelt, Stokhorst, Schreurserve

De Oosterspoorbrug is een verborgen juweel in Enschede,  een monument dat bijna niemand kent. Mijn plan is om dat in een kleine tentoonstelling (misschien maar één of twee panelen) zichtbaar te maken rond een mogelijke nieuwe vorm voor de brug. En dan een discussie op A1 of zo met bewoners, vertegenwoordigers van de gemeente, prorail, de NS, en een eventuele bouwer/kunstenaar die het plan zou willen uitwerken, een discussie die op Youtube beschikbaar moet blijven, met ook een discussie er onder.

€1.000